Menu ☰

暮靄沉沉楚天闊 暮靄沉沉楚天闊小說閱讀,木檀,暮靄沉沉楚天闊免費線上電子書-

暮靄沉沉楚天闊小說閱讀,木檀,暮靄沉沉楚天闊免費線上電子書- …

暮靄沉沉楚天闊 木檀 著 最新更新:2010-04-19 15:28:41 第十三章 第十三章 心宿睜大眼睛看看周圍,大概能看出個輪廓,她現在就坐在小竹樓的房樑上,意識到這個認知後,心裡一陣歡喜,她終於學到期盼已久的輕功了,原來那本《出雲心法》居然能有這麼大的作用,以後要好好研讀,看看 …
有些宋詞,你不得不讀! - 每日頭條

念去去千里煙波 暮靄沉沉楚天闊 意思(深入)_百度知道

念去 2113 去,千 里煙波,暮靄沉沉 5261 楚天闊:想到 4102 這回 去南 方,這一 1653 程 又一 程,千里迢 回 迢,一片煙波 答,那夜霧沉沉的楚地天空竟是一望無邊。 “念去去,千里煙波,暮靄沉 沉楚 天闊。 ”寫別后思念的預想。詞中主人公的黯淡心情給天容水色涂
狀態: 發問中
話離別:20首經典送別詩,哪一句讓你潸然淚下? - 每日頭條

宋詞精選_勵志人生網_激勵人生每一天!

暮靄沉沉楚天闊。多情自古傷離別,更那堪,冷落清秋節。今宵酒醒何處?楊柳岸,曉風殘月。此去經年,應是良辰好景虛設。便縱有千種風情,待與何人說!3,《蝶戀花》 宋·柳永 佇倚危樓風細細,望極春愁,黯黯生天際。草色煙光殘照里,無言誰會憑欄意。
鄧麗君 | 伊人錯入紅塵,唱盡一世悲歡 - 每日頭條
雨霖鈴
 · PDF 檔案千里煙波,暮靄沉沉楚天闊。」 下片一開始,就離別表示感慨,表明這是人生中非常悲痛之事,而且,自 古以來,此情常有,更何況,現在是萬象凋零的秋天,離別就更加會帶來特別 的傷感。「今宵」三句,承上懸想別後,但將焦點集中在酒醒之後的第二天凌
《雨霖鈴》:人間總恨離別淚 - 每日頭條
首頁
寒蟬淒切,對長亭晚,驟雨初歇。都門帳飲無緒,方留戀處,蘭舟催發。執手相看淚眼,竟無語凝噎。念去去,千里煙波,暮靄沉沉楚天闊。 多情自古傷離別,更那堪,冷落清秋節!今宵酒醒何處?楊柳岸,曉風殘月。
宋人弦歌 詠秋感懷 - 每日頭條

暮靄

(暮靄, 暮靄) 傍晚的雲霧。 南朝 宋 顏延之 《陶徵士誄》: “晨煙暮靄, 春煦秋陰, 陳盡輟卷, 置酒絃琴。” 宋 柳永 《雨霖鈴》詞: “念去去千里煙波, 暮靄沈沈 楚 天闊。” 明 王世懋 《橫塘春泛》詩: “山連暮靄迷前浦, 雲擁春流入遠江。
柳永的這首《雨霖鈴》,盡顯婉約派的婉轉含蓄之風! - 壹讀
暮靄
例 「暮靄 籠罩 山頭」,「暮靄 沉沉 楚 天 闊 」,「重重 暮靄,拉 開 了 夜幕」。英 evening mist 法 brume crépusculaire, brouillard du soir 傍晚時的雲霧。 萌典 兩岸詞典 國語辭典 …分類索引 成 …
十六首最美古詩詞 總有一首讓你潸然淚下 * 阿波羅新聞網
楚天意思,楚天注音,拼音
楚天的意思,注音,相似詞(近義),相反詞(反義),英文翻譯。 注音 ㄔㄨˇ ㄊ一ㄢ 拼音 chǔ tiān 基本釋義 ⒈ 古代楚國在今長江中下游一帶,位居南方,所以泛指南方天空為楚天。例 暮靄沉沉楚天闊。 ——柳永《雨霖鈴》
離別寫的最好的一首詞,很多人都能完整背出 - 每日頭條
中國古詩文精讀
一個同時配有粵語和普通話朗讀的中國古詩文精選由先秦至清末具代表性約350篇作品,涵蓋不同體裁。每篇均備作者介紹,創作背景,朗讀,註釋,語譯,導賞。備有「讀」和「賞」,讓使用者欣賞作品內涵及文字聲韻之美。部份作品附有英譯。
再讀經典宋詞柳永的《雨霖鈴》,每句配圖 - 每日頭條

暮靄

暮靄: translation 拼音: mu4 ai3 傍晚的雲霧。 元·王實甫·西廂記·第四本·第三折: “青山隔送行, 疏林不做美, 淡煙暮靄相遮蔽。” [反]
詩詞晚讀:宋詞發展簡談六(凡有井水處 即能歌柳詞) - 每日頭條