Menu ☰

咕嚕肉鼎爺 直擊

直擊 鼎爺私房菜 !五星酒店公關食後感:有功架! $888值得 !
5. 紫晶咕嚕肉 唯一一道睇住鼎爺煮的菜式,據講鼎爺不刻意用山楂調味,改用酸梅和火龍果調味,網上有人話味道唔算酸,溫和微甜,今次酒店公關朋友亦認同,說味道偏淡 ,不是太吃得到果酸味道,喜歡吃重酸味咕嚕肉的朋友可能會失望。 紫晶生炒骨

【鼎爺私房菜】高質午市點心套餐 抗疫六折$288有得食 – …

2021/01/06 要數近年最人氣名廚,相信非鼎爺莫屬,猶記得「鼎爺私房菜」開業之初,單是訂位就要等足一年,而且價錢還不是人人負擔得起。可是,疫情真的打垮了整個飲食市道,餐廳執得的執,留低的都要推出疫市餐單來救市,鼎爺亦不例外,他們的午市套餐原價每位$488,現在六折$288就吃得到了

直擊鼎爺私房菜 酒店公關食後感:有功架!$888值得!
鼎爺最近打正自己旗號開食肆「 鼎爺私房菜 」,未開張已經話題多多,除了未開先爆滿,網民的反應也非常熱 【一直玩照騙】前港姐王卓淇跳舞

鼎爺與我 – 廚房筆記

港版Julie and Julia。鼎爺=把傳統粵菜帶給各位觀眾,繼續發揚光大。我=閒人一個。小時候吃長輩做的廣東菜長大。傳統長輩不希望下一代入廚房,他們仙遊之後,那種味道就失傳了。 雖然有很多鼎爺的食譜肯定不會做(主要是油太多,食材在美國找不到,或者事後清潔功夫比煮飯功夫還要 …

駿景軒 – 香港灣仔英皇駿景酒店的粵菜 (廣東)火鍋中菜館
咕嚕肉控揮手區